Секција за инвеститоре


ИНВЕСТИТОРИ

Централни систем усисавања је продуктиван начин који доприноси здрављу и угодности корисника, а сам стабмени простор чини еколошки бољим. Распоред самих усисних утичница је такав да ће сваки део простора бити чист и без прашине.

Цевоводна инсталација повезује утичнице и централни усисавач. Усисавање се одвија тихо, без буке, у било које доба дана.

Систем може бити и опремљен динамичким инфо дисплејем који је ту да све информације буду доступне и на мобилном телефону.

ilustracija1

Приликом усисавања простора класичним усисавачима, у просторију се враћа до 27 процената усисане микро прашине, гриња и алергена. Због тога се осећа непријатан мирис и потребно је отварити прозоре како би се простор проветрио, чиме се стварају велики губици акумулиране енергије у простору.

Коришћењем централног усисавача избегавате синдром ''болесне зграде''. С обзиром на чињеницу да се приликом усисавања не вуче усисивач, већ се користи само флексибилно црево за усисавање, потребно је неупоредиво мање времена за усисавање, чиме се смањује и укупан број радних сати на пословима усисавања.

На крају, само усисавање протиче без буке усисавача, чиме се не ремети мир корисника простора.

Јединствен начин рада централног усисавача уклања потребу за проветравањем просторија након усисавања и самим тим ствара уштеду те позитивно утиче на укупну енергетску ефикасност простора (објекта).

ilustracija1

Зашто инвестирати у централни систем усисавања?

Посебно задовољство је сарађивати са инвеститорима који су уједно и будући корисници простора.

То нам помаже да креативно сагледамо простор временски, кроз саму његову употребу, те на темељу искуства предвидимо његове промене и унапређења у будућности (промене у уређењу, распореду и пренамени простора).

Такав начин проматрања простора нам омогућује израду практичних и функционалних решења система те одабир најпогоднијих места за смештање централног усисавача, усисних утичница и контролног дисплеја (управљачке јединице).

Инвестиција у систем централног усисавања (просечно 0,4% од вредности пројекта) даје квалитет више вашем објекту, повећава вредност ваше некретнине и показује вашу посвећеност за бригу о будућим корисницима животног и радног простора.

Својим искуством, стручношћу и компетенцијама, као и са пуном одговорношћу за сваки наш савет, препоруку или пројектно решење, настојимо дугорочно да задржимо брижно негован однос са инвеститорима и корисницима наших система централног усисавања.

ilustracija1

Свој пословни однос темељимо на квалитетној услузи, која кроз пројектовање система, дистрибуцију, уградњу и одржавање (сервис) чини заокружену целину наше понуде.

Доказ досадашње успешности су стотине задовољних инвеститора и корисника наших система, који су саставни део наше референтне листе.Позив за сарадњуПлан објекта *

Слање плана објекта.

*Није обавезно поље!